Đồng bằng sông Cửu Long:

Không để doanh nghiệp và người dân thiếu vốn sản xuất

Tình trạng hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Ảnh: Nhật Hồ
Tình trạng hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Ảnh: Nhật Hồ
Tình trạng hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top