Không để dịch COVID-19 làm đứt gãy tiêu thụ vải thiều

Vải thiều là mặt hàng trái cây có giá trị cao của các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương. Ảnh: Anh Thơ
Vải thiều là mặt hàng trái cây có giá trị cao của các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương. Ảnh: Anh Thơ
Vải thiều là mặt hàng trái cây có giá trị cao của các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương. Ảnh: Anh Thơ
Lên top