Không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tiến độ các công trình trọng điểm

Thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), đoạn trên cao - ảnh Minh Quân
Thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), đoạn trên cao - ảnh Minh Quân
Thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), đoạn trên cao - ảnh Minh Quân
Lên top