Không để “đất vàng” Mobile Money bị lợi dụng

Hơn 51 triệu thuê bao di động 3G-4G là "mỏ vàng" để các nhà mạng triển khai dịch vụ Mobile Money. Ảnh: Viettel
Hơn 51 triệu thuê bao di động 3G-4G là "mỏ vàng" để các nhà mạng triển khai dịch vụ Mobile Money. Ảnh: Viettel
Hơn 51 triệu thuê bao di động 3G-4G là "mỏ vàng" để các nhà mạng triển khai dịch vụ Mobile Money. Ảnh: Viettel
Lên top