Không để chuỗi cung ứng đứt gãy: 8 doanh nghiệp “điểm” của Bắc Giang khôi phục sản xuất

Cán bộ Công đoàn bẮC gIANG phát nhu yếu phẩm cho công nhân trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ Công đoàn bẮC gIANG phát nhu yếu phẩm cho công nhân trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ Công đoàn bẮC gIANG phát nhu yếu phẩm cho công nhân trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Lên top