CẠNH TRANH, GIÀNH KHÁCH TUYẾN VẬN TẢI THUỶ SA KỲ - LÝ SƠN:

Không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự và du lịch

Nhiều tàu cao tốc phải nằm bờ vì không cạnh tranh nổi với tàu siêu tốc. Ảnh: P.V
Nhiều tàu cao tốc phải nằm bờ vì không cạnh tranh nổi với tàu siêu tốc. Ảnh: P.V
Nhiều tàu cao tốc phải nằm bờ vì không cạnh tranh nổi với tàu siêu tốc. Ảnh: P.V
Lên top