Không có việc Hoa Kỳ đề xuất trừng phạt với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam

Lên top