Không có hộ khẩu, dân chung cư ngậm ngùi mua nước theo giá kinh doanh

Dù không có trong quy định pháp luật, nhưng hiện nay nhiều giao dịch dân sự như lắp đặt Internet, công tơ điện, nước, điện thoại... đến xin học cho con đều có liên quan đến hộ khẩu. Ảnh minh họa: Thảo Anh
Dù không có trong quy định pháp luật, nhưng hiện nay nhiều giao dịch dân sự như lắp đặt Internet, công tơ điện, nước, điện thoại... đến xin học cho con đều có liên quan đến hộ khẩu. Ảnh minh họa: Thảo Anh
Dù không có trong quy định pháp luật, nhưng hiện nay nhiều giao dịch dân sự như lắp đặt Internet, công tơ điện, nước, điện thoại... đến xin học cho con đều có liên quan đến hộ khẩu. Ảnh minh họa: Thảo Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top