Không có chuyện Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu rau quả của Việt Nam

Không có chuyện Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu đối với rau quả Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Không có chuyện Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu đối với rau quả Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Không có chuyện Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu đối với rau quả Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top