Không có chuyện thiếu gạo để xuất khẩu

Bộ NNPTNT khẳng định có đủ nguồn cung gạo phục vụ xuất khẩu trong năm 2021. Ảnh: TTXVN
Bộ NNPTNT khẳng định có đủ nguồn cung gạo phục vụ xuất khẩu trong năm 2021. Ảnh: TTXVN
Bộ NNPTNT khẳng định có đủ nguồn cung gạo phục vụ xuất khẩu trong năm 2021. Ảnh: TTXVN
Lên top