Không có chuyện phải "giải cứu" cá hồi Sa Pa

Cá hồi Sa Pa được bán tại siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Cá hồi Sa Pa được bán tại siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Cá hồi Sa Pa được bán tại siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Lên top