Không có chuyện khoanh vùng riêng cho gạo xuất khẩu và gạo trong nước

Lên top