Không chỉ những startup đoạt giải mới chiến thắng ở Viet Solutions

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions. Ảnh: Diệu Linh
Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions. Ảnh: Diệu Linh
Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions. Ảnh: Diệu Linh
Lên top