Khống chế việc chi loại tiền mệnh giá 500.000 đồng

Tỉ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông không được vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Ảnh: L.Đ
Tỉ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông không được vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Ảnh: L.Đ
Tỉ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông không được vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi. Ảnh: L.Đ
Lên top