Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, tái đàn an toàn để tăng nguồn cung thịt lợn

Nếu tái đàn ở các trang trại đã có dịch khiến dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm, người chăn nuôi không được hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn. Nguồn: Cục Thú y
Nếu tái đàn ở các trang trại đã có dịch khiến dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm, người chăn nuôi không được hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn. Nguồn: Cục Thú y
Nếu tái đàn ở các trang trại đã có dịch khiến dịch tả lợn Châu Phi tái nhiễm, người chăn nuôi không được hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn. Nguồn: Cục Thú y
Lên top