Không chấp thuận tăng giá phục vụ khách quốc tế tại sân bay Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế tại Cam Ranh.
Cảng hàng không quốc tế tại Cam Ranh.
Cảng hàng không quốc tế tại Cam Ranh.
Lên top