Không chặn đà suy thoái nguồn hải sản, sẽ chẳng còn gì để đánh bắt

Cần bảo vệ nguồn lợi hải sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ảnh minh họa: Văn Công
Cần bảo vệ nguồn lợi hải sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ảnh minh họa: Văn Công
Cần bảo vệ nguồn lợi hải sản và bảo vệ hệ sinh thái biển. Ảnh minh họa: Văn Công
Lên top