Không cần thiết phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trên nông - thuỷ sản xuất khẩu

Theo các chuyên gia không cần thiết phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên nông-thuỷ sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh hoạ, nguồn Minh Thành/Lao Động
Theo các chuyên gia không cần thiết phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên nông-thuỷ sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh hoạ, nguồn Minh Thành/Lao Động
Theo các chuyên gia không cần thiết phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên nông-thuỷ sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh hoạ, nguồn Minh Thành/Lao Động
Lên top