Không cần chất tạo nạc, vẫn thu tiền tỉ nếu nuôi lợn đúng cách