Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đường nhập khẩu từ các nước ASEAN

Đường kính sản xuất trong nước bị đường ngoại cạnh tranh gay gắt bởi giá thành cao, lượng tồn kho nhiều. Ảnh: PV
Đường kính sản xuất trong nước bị đường ngoại cạnh tranh gay gắt bởi giá thành cao, lượng tồn kho nhiều. Ảnh: PV
Đường kính sản xuất trong nước bị đường ngoại cạnh tranh gay gắt bởi giá thành cao, lượng tồn kho nhiều. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top