Không ai an toàn 100% trước các vụ tấn công của hacker

Hacker gửi tin nhắn SMS chứa đường link dẫn đến website giả mạo ngân hàng để dẫn dụ người dùng đăng nhập, từ đó xâm nhập tài khoản để lấy cắp tiền của người dùng. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: VNCERT.
Hacker gửi tin nhắn SMS chứa đường link dẫn đến website giả mạo ngân hàng để dẫn dụ người dùng đăng nhập, từ đó xâm nhập tài khoản để lấy cắp tiền của người dùng. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: VNCERT.
Hacker gửi tin nhắn SMS chứa đường link dẫn đến website giả mạo ngân hàng để dẫn dụ người dùng đăng nhập, từ đó xâm nhập tài khoản để lấy cắp tiền của người dùng. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: VNCERT.
Lên top