Khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bia Sài Gòn Việt Nam

Lực lượng kiểm tra kho hàng chứa các sản phẩm bia vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: QLTT
Lực lượng kiểm tra kho hàng chứa các sản phẩm bia vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: QLTT
Lực lượng kiểm tra kho hàng chứa các sản phẩm bia vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: QLTT
Lên top