Khơi thông dòng chảy thương mại nông sản đang chậm lại do COVID-19

Cần khơi thông dòng chảy thương mại cho nông sản để người dân yên tâm sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần khơi thông dòng chảy thương mại cho nông sản để người dân yên tâm sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Cần khơi thông dòng chảy thương mại cho nông sản để người dân yên tâm sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top