Khơi thông ách tắc, thúc đẩy đầu tư công từ những tháng đầu năm

Cần triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh: MPI
Cần triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh: MPI
Cần triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh: MPI
Lên top