Khôi phục kinh tế, giảm khó khăn do COVID-19: Mở cửa đón chuyên gia, lao động nước ngoài

Chuyên gia nước ngoài trên công trường dự án tuyến metro số 1 (TPHCM). Ảnh: Anh Tú
Chuyên gia nước ngoài trên công trường dự án tuyến metro số 1 (TPHCM). Ảnh: Anh Tú
Chuyên gia nước ngoài trên công trường dự án tuyến metro số 1 (TPHCM). Ảnh: Anh Tú
Lên top