Khôi phục hệ thống điện vùng lũ lụt

4.5 km hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn được sửa chữa, thay mới. Ảnh: Minh Thành
4.5 km hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn được sửa chữa, thay mới. Ảnh: Minh Thành
4.5 km hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn được sửa chữa, thay mới. Ảnh: Minh Thành
Lên top