Khối ngoại xả ròng, nhà đầu tư trong nước tiếp tục bơm tiền chứng khoán

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng 532 tỉ đồng. Ảnh TL
Chốt phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng 532 tỉ đồng. Ảnh TL
Chốt phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng 532 tỉ đồng. Ảnh TL
Lên top