Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Khối ngoại chuyển sang mua ròng giá trị lớn cổ phiếu bất động sản trong bối cảnh cổ phiếu ngành này lao dốc vì tin xấu. Ảnh: Bảo Chương
Khối ngoại chuyển sang mua ròng giá trị lớn cổ phiếu bất động sản trong bối cảnh cổ phiếu ngành này lao dốc vì tin xấu. Ảnh: Bảo Chương
Khối ngoại chuyển sang mua ròng giá trị lớn cổ phiếu bất động sản trong bối cảnh cổ phiếu ngành này lao dốc vì tin xấu. Ảnh: Bảo Chương
Lên top