Khối ngoại có thể mua ròng 500 triệu USD trong năm 2021

Thanh khoản thị trường năm 2021 dự báo tương đương 2020.
Ảnh minh họa: HM.
Thanh khoản thị trường năm 2021 dự báo tương đương 2020. Ảnh minh họa: HM.
Thanh khoản thị trường năm 2021 dự báo tương đương 2020. Ảnh minh họa: HM.
Lên top