Khối ngoại bán ròng hơn 7.000 tỉ trên HOSE trong tháng 10

Khối ngoại bán ròng hơn 7.000 tỉ trong tháng 10 trên HOSE.
Ảnh: HOSE.
Khối ngoại bán ròng hơn 7.000 tỉ trong tháng 10 trên HOSE. Ảnh: HOSE.
Khối ngoại bán ròng hơn 7.000 tỉ trong tháng 10 trên HOSE. Ảnh: HOSE.
Lên top