Khối ngoại bán ròng gần 952 tỉ đồng, xả mạnh cổ phiếu VPB, HPG, MSN

Lên top