Khởi nghiệp tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều rào cản

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung chưa thật sự vững mạnh. Ảnh: DNES
Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung chưa thật sự vững mạnh. Ảnh: DNES
Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung chưa thật sự vững mạnh. Ảnh: DNES
Lên top