Khởi nghiệp ở quê, những thanh niên làm giàu không khó

Anh A Chen và đoàn viên thanh niên xã Măng Ri bên vườn sâm Ngọc Linh đang vào mùa thu hoạch quả. Ảnh T.T
Anh A Chen và đoàn viên thanh niên xã Măng Ri bên vườn sâm Ngọc Linh đang vào mùa thu hoạch quả. Ảnh T.T
Anh A Chen và đoàn viên thanh niên xã Măng Ri bên vườn sâm Ngọc Linh đang vào mùa thu hoạch quả. Ảnh T.T
Lên top