Khởi động dự án 250 triệu USD, tạo cơ hội việc làm cho 12.000 lao động

Lên top