Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Khơi dậy nội lực để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Cường Ngô
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Cường Ngô
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Cường Ngô
Lên top