Khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sáng 8.1, lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo được tổ chức cùng thời gian triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Vũ Long
Sáng 8.1, lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo được tổ chức cùng thời gian triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Vũ Long
Sáng 8.1, lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo được tổ chức cùng thời gian triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top