Khởi công xây dựng nhà máy Hyundai số 2 tại Ninh Bình

Ấn nút khởi công xây dựng dự án nhà máy Hyundai Thành Công số 2. Ảnh: NT
Ấn nút khởi công xây dựng dự án nhà máy Hyundai Thành Công số 2. Ảnh: NT
Ấn nút khởi công xây dựng dự án nhà máy Hyundai Thành Công số 2. Ảnh: NT
Lên top