Khởi công xây dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hơn 11.000 tỉ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Lam Chi
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Lam Chi
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Lam Chi
Lên top