Khởi công dự án nâng cấp lưới điện nông thôn cho 6.000 hộ dân tại Thái Nguyên

Lễ khởi công cấp điện cho các 6.000 hộ dân tại xã Phú Lương, Thái Nguyên.
Lễ khởi công cấp điện cho các 6.000 hộ dân tại xã Phú Lương, Thái Nguyên.