Khởi công công trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020

Khởi công công trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Nguồn: TKV
Khởi công công trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Nguồn: TKV
Khởi công công trình hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Nguồn: TKV
Lên top