Khoảng trống VinSmart để lại sau khi đóng sản xuất điện thoại, tivi là gì?

Khoảng trống VinSmart để lại còn quan trọng hơn con số 10% thị phần smartphone tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm
Khoảng trống VinSmart để lại còn quan trọng hơn con số 10% thị phần smartphone tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm
Khoảng trống VinSmart để lại còn quan trọng hơn con số 10% thị phần smartphone tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm
Lên top