Khoáng sản Núi Pháo lỗ 251 tỉ nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh vẫn âm

Một góc dự án Núi Pháo.
Ảnh: Masan Group
Một góc dự án Núi Pháo. Ảnh: Masan Group
Một góc dự án Núi Pháo. Ảnh: Masan Group
Lên top