Khoản vay hợp vốn của Techcombank được ghi nhận là: "Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất tại Việt Nam"

Khoản vay hợp vốn 500 triệu USD của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa vinh dự được The Asset  trao giải thưởng “Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất” tại Việt Nam năm 2020. Nguồn: Techcombank
Khoản vay hợp vốn 500 triệu USD của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa vinh dự được The Asset trao giải thưởng “Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất” tại Việt Nam năm 2020. Nguồn: Techcombank
Khoản vay hợp vốn 500 triệu USD của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa vinh dự được The Asset trao giải thưởng “Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất” tại Việt Nam năm 2020. Nguồn: Techcombank
Lên top