Cổ phần hóa 92 doanh nghiệp năm 2020:

Khó về đích đúng hạn vì pháp lý đất đai phức tạp

Một số DN thực hiện cổ phân hóa quy mô lớn hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất để xác định giá trị doanh nghiệp. Ảnh: Phan Anh
Một số DN thực hiện cổ phân hóa quy mô lớn hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất để xác định giá trị doanh nghiệp. Ảnh: Phan Anh
Một số DN thực hiện cổ phân hóa quy mô lớn hiện vẫn chưa hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất để xác định giá trị doanh nghiệp. Ảnh: Phan Anh
Lên top