Hạ thấp các điều kiện đầu tư cao tốc Bắc - Nam:

Khó tiếp cận vốn vay, doanh nghiệp nội cần Chính phủ gỡ

Lên top