Khổ như tìm ngư phủ ra khơi

Thiếu ngư phủ ra khơi là nỗi lo thường trực của các chủ tàu Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Thiếu ngư phủ ra khơi là nỗi lo thường trực của các chủ tàu Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Thiếu ngư phủ ra khơi là nỗi lo thường trực của các chủ tàu Cà Mau. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top