Khó như thu thuế các “ông lớn” Google, Facebook, YouTube…?

Ngành thuế đang tìm mọi cách để thu thuế các Tập đoàn xuyên quốc gia như Google, Facebook.
Ngành thuế đang tìm mọi cách để thu thuế các Tập đoàn xuyên quốc gia như Google, Facebook.
Ngành thuế đang tìm mọi cách để thu thuế các Tập đoàn xuyên quốc gia như Google, Facebook.
Lên top