Kho nhôm "khủng" 5 tỉ đô ở Vũng Tàu: Từ nghi đội lốt đến dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế

Kho nhôm của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kho nhôm của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kho nhôm của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lên top