Kho mỹ phẩm ngoại cực lớn: Chủ hàng vẫn “bặt vô âm tín“