Khó khăn kép với cá tra

Nuôi cá tra ở ĐBSCL.Ảnh: PV
Nuôi cá tra ở ĐBSCL.Ảnh: PV
Nuôi cá tra ở ĐBSCL.Ảnh: PV
Lên top